{foto2864}

 
 

Warsztat włączył pożytki pozyskiwane tradycyjnie z wód (rzek, strumieni, jezior, stawów, mórz) i przetwarzane w twórczy, gastronomiczny sposób na tradycyjne kulinaria kresowe. Mistrz Tradycji poruszył aspekt zrównoważonego wędkarstwa i rybołóstwa, jako źródła pożytków gastronomicznych wymagających przywrócenia wobec dominacji wysoko chemizowanych produktów rybołóstwa morskiego oraz zaniku tradycyjnego wędkarstwa integrującego rodziny i społeczności lokalne. Poprzez wykorzystanie tych surowców propagowane zostały tradycyjne receptury potraw. Omówiono zastosowanie potraw w obrzędowości dorocznej. Wykonano będzie potrawy włączające omawiane surowce. Propagowano nazewnictwo gastronomiczne staropolszczyzny. 

Przykładowe pożytki: ryby, skorupiaki (raki, ślimaki, małże słodkowodne, żółwie wodne), rośliny wodne, ptactwo wodne itp. oraz wybrane produkty importowane (np. przyprawy). 
Przykładowe potrawy do wyboru: zupy rybne i skorupiakowe, polewki, galarety, auszpiki, potrawki, sałatki, sosy, gąszcze, uciery, ryby z rusztu itp 
 

Mistrzyni Tradycji, depozytariuszka kulinarnego dziedzictwa Kresów Wschodnich Anna Rumińska.

 

Projekt realizowany w ramach zadania "Mistrz Tradycji" programu "Kultura ludowa i tradycyjna" MKiDN.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu ul. Chopina 2 59-610 Wleń, tel. sekretariat 757136268, tel. biblioteka 757136887, oksit.wlen@gmail.com, dyrektor.oksit@gmail.com, biblioteka@wlen.pl, REGON: 230926446, NIP: 616-11-62-946, Bank Spółdzielczy Oddział Wleń: 56838410190000058920000001

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.