Właściwe adresy do korespondencji

 (link otworzy duże zdjęcie)

Osoby kontaktujące się z Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu za pośrednictwem poczty tradyjnej i elektronicznej informujemy, że służbową korespondecję należy adresować do własciwego odbiorcy i kierować na właściwe adresy (dostępne także w aktualnych zakładkach adresowych na stronie internetowej oksit.wlen.pl).

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu

ul. Chopina 2, 59-610 Wleń

Opublikowano: 14 sierpnia 2020 07:36

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 105

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu ul. Chopina 2 59-610 Wleń, tel. sekretariat 75/7136268, tel. biblioteka 75/7136887, ePUAP: /oksitwlen/skrytkaESP, e-mail: oksit@wlen.pl, biblioteka@wlen.pl, REGON: 230926446, NIP: 616-11-62-946, Bank Spółdzielczy Oddział Wleń: 56838410190000058920000001

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.